گرافیت

گرافیت از یک ساختار شش وجهی با اتم های کربنی که در یک پیکر بندی با پیوند های هیبرید شده sp2 منظم شده اند ،تشکیل شده است.این ترتیب اتمی منجر به تشکیل صفحات لایه ای یا ورقه های (sheet) گرافن با فاصله 3.354 آنگستروم شده است. پیوند کوالانسی قوی بین اتم ها در ورقه گرافن وجود […]

مکانیسم پیدایش گوگرد در زغال سنگ

پیدایش گوگرد در زغال سنگ را در چهار مکانیزم می توان جمع بندی کرد: مکانیزم های اول در رابطه با مجاورت مواد آلی تشکیل دهنده زغال سنگ و سولفات ها بوده و مکانیزم دوم دخول محلول های آهن دار و مکانیزم سوم تشکیل سولفات آهن و مکانیزم چهارم تحول تدریجی سولفات آهن به پیریت و […]

پیشینه و دورنمای کاربرد زغال سنگ

از نطر تاریخی یونانی ها،رومیان و چینی ها نخستین استفاده کنندگان زغال سنگ بودند.آهنگران یونانی در سال 288-371 قبل از میلاد مسیح و چینی خا نیز 100 سال قبل از میلاد مسیح از زغال سن استفاده می کردنددر انگلستان نیز بهره برداری از زغال سنگ از سال های 1239 میلادی به صورت رسمی شروع شد،به […]