گرافیت

گرافیت از یک ساختار شش وجهی با اتم های کربنی که در یک پیکر بندی با پیوند های هیبرید شده sp2 منظم شده اند ،تشکیل شده است.این ترتیب اتمی منجر به تشکیل صفحات لایه ای یا ورقه های (sheet) گرافن با فاصله 3.354 آنگستروم شده است. پیوند کوالانسی قوی بین اتم ها در ورقه گرافن وجود […]

مکانیسم پیدایش گوگرد در زغال سنگ

پیدایش گوگرد در زغال سنگ را در چهار مکانیزم می توان جمع بندی کرد: مکانیزم های اول در رابطه با مجاورت مواد آلی تشکیل دهنده زغال سنگ و سولفات ها بوده و مکانیزم دوم دخول محلول های آهن دار و مکانیزم سوم تشکیل سولفات آهن و مکانیزم چهارم تحول تدریجی سولفات آهن به پیریت و […]

پیشینه و دورنمای کاربرد زغال سنگ

از نطر تاریخی یونانی ها،رومیان و چینی ها نخستین استفاده کنندگان زغال سنگ بودند.آهنگران یونانی در سال 288-371 قبل از میلاد مسیح و چینی خا نیز 100 سال قبل از میلاد مسیح از زغال سن استفاده می کردنددر انگلستان نیز بهره برداری از زغال سنگ از سال های 1239 میلادی به صورت رسمی شروع شد،به […]

ویژگی های ژئوشیمیایی زغال سنگ ها

زغال سنگ ها از تدفین ،تجزیه و تبدیل گیاهان تشکیلا می شوند.بنابراین در شرایط عادی ترکیب ژئوشیمیایی اصلی زغال سنگ ها در واقع باید مشابه ترکیب همان گیاهانی باشد که زغال سنگ ها ار آن تشکیل شده اند ولی در شرایط ژئوشیمیایی حاکنم بر یک محیط رسوب گذاری باعث تغییر ترکیب ژئوشیمیایی زغال سنگ های […]

بررسی سازندهای زغال دار و حاوی فسیل های گیاهی فراوان

در قدم اول برای بررسی سازنده ای زغال دار و حاوی فیل های گیاهی فراوان به چگونگی این بررسی می پردازیم 1-گسترش مکانی نهشته های زغال دار از نظر مکانی گیاهان در طول دوران های زمین شناسی مختلف در تمام دنیا گسترش یافته اند در نتیجه امروزه آثار زغال سنگ در سراسر از ژاپن در […]

انواع ماسرال در ذغال سنگ ها

انواع ماسرال در ذغال سنگ ها از نظر مواد ترکیبی، ذغال سنگ حاصل تجمع یک سری از مواد آلی (مواد پلیمری با مولکول های بزرگ) و مواد معدنی غیر یکنواخت (هتروژن) است. این مواد بسیار متنوع هستند و از اجزای متفاوت گیاهان تشکیل شده اند. مواد آلی ذغال سنگ که ساختمان مشخصی نشان می دهد […]

اکتشافات ژئوفیزیکی زغال سنگ

 اکتشافات ژئوفیزیکی زغال سنگ پیمایش های ژئوفیزیکی در سطح زمین و حفر چاه ،گمانه،ترانشه و نمونه گیری از محل آن ها می تواند اطلاعات لازم در مورد یک نهشته زغال سنگ ، کیفیت آن، انواع سنگ های رسوبی همراه زغال سنگ ها و ویژگی های ساختاری برای ارزیابی ذخیره معدن و طراحی روش مناسب استخراج […]