آنتراسیت

آنتراسیت

زغال آنتراسیت در آخرین مرحله فرایند زغالی شدن تشکیل می شود و دگرگونی بیشتری نسبت به سایر انواع زغال سنگ را تحمل نموده است.

زغال سنگ های آنتراسیت معمولا رنگ سیاه، حالت توده ای، حالت سخت و شکننده و جلای نیمه فلزی با شکست صدفی دارد.

گاهی انواع دیگری از این زغال سنگ ها ساختمان نواری دارند .

معمولا دست را سیاه نمیکنند زیرا فاقد ماسرال فوزینیت هستند. زغال سنگ های آنتراسیت به عنوان یک سوخت مناسب مورد استفاده قرار می گیرند آن ها به سختی در دمای بالا مشتعل می شوند و در صورت سوختن شعله آبی رنگ و بدون دود ایجاد می کنند.

این زغال سنگ ها اصولا خاصیت کک دهی ندارند و در اثر حرارت حالت خمیری نمی گیرند.

در مقاله های بعدی به پودر زغال سنگ و زغال سنگ حرارتی که از دیگر محصولات چاوش کربن افزا میباشند اشاره شده است.